Rozmowa z Kierownikiem Działu Realizacji Badań

Mileną Końciak

11.2019 r.

Słyszałam, ze wiele się dzieje w Dziale Realizacji Badań, powiesz coś więcej na ten temat?

Z największą przyjemnością. To bardzo ważny dla nas czas, właśnie zakończyliśmy proces wdrażania standardów PKJPA w sektorze badań oraz jesteśmy po audycie zasadniczym, otrzymaliśmy pozytywną rekomendację, a co za tym idzie na początku 2020 roku fizycznie otrzymamy certyfikat CATI.

Na czym polegał audyt?

Kontrola została przeprowadzona przez Audytora PKJPA. Kontroli podlegają trzy obszary : przedrealizacyjny, realizacyjny i postrealizacyjny.

Wszystkie procesy w tych obszarach powinny być zgodne z założeniami PKJPA (Programem Kontroli Jakości Pracy Ankietera) i opracowanymi na tej podstawie, wdrożonymi i stosowanymi procedurami.

Brzmi poważnie i zarazem ciekawie. Czy to proces trudny w realizacji?

Tak, to zdecydowanie ciekawy proces. Spędziliśmy rok na wdrażaniu polityki PKJPA, w połowie roku podeszliśmy do audytu wstępnego, który pozwolił nam zweryfikować w którym etapie procesu jesteśmy. Finałem wielu podjętych działań jest ostateczny kształt Działu Realizacji Badań.

Zatem strukturalnie i proceduralnie funkcjonujemy na równi z firmami badawczymi, co otwiera nam możliwość dalszego rozwoju w tym obszarze.

Ważne byśmy zatrzymali się na chwilę i spojrzeli na to szerzej, bo za stertą wyprodukowanych procedur, wywiadów Cati, analizy wyników stoją fantastyczni ludzie.

Czuję ogromną wdzięczność do każdej jednej osoby z którą mam przyjemność pracować. Gdyby nie tak cudne zaangażowanie zespołu, cały proces nie przebiegałby tak sprawnie.

Mam to szczęście pracować z najlepszymi ankieterami, analitykami i koordynatorami pod słońcem .

Czym jest CATI?

CATI - Computer Assisted Telephone Interview to jeden z najpopularniejszych sposobów zbierania informacji w badaniach ilościowych.

Ankiety CATI przeprowadzane jest przy pomocy specjalnego programu, który wspomaga ankietera przez cały czas trwania rozmowy z respondentem. Program taki działa w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Ankieterzy na bieżąco, podczas rozmowy telefonicznej nanoszą odpowiedzi respondentów na gotowy scenariusz wyświetlający się na ich ekranie

To bardzo interesujące. Życzę powodzenia w dalszej realizacji zadań.

Dziękuję serdecznie w imieniu swoim i całego teamu. Wierzę, że przełoży się to na nasz dalszy rozwój.

TOP